Điều khoản & Điều kiện

Cập nhật: 24/11/2019

Hãy đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện khi truy cập và mua sắm tại website http://infino.vn/ của Thời trang Infino.

Khi truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách phải chấp nhận các điều khoản của chúng tôi. Điều khoản của chúng tôi áp dụng cho tất cả các quý khách và những người truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Trong quá trình truy cập vào dịch vụ của chúng tôi, bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của điều khoản thì bạn không thể truy sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Đặt hàng

Khi mua hàng tại cửa hàng hoặc trực tuyến của Thời trang Infino, quý khách cần phải cung cấp một số thông tin nhất định như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại,…

2. Đăng ký thông tin

Một số dịch vụ bạn cần phải đăng ký thông tin, và chúng tôi sẽ gửi thông tin hoặc hóa đơn dựa trên việc đăng ký của quý khách.

3. Nội dung

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi quý khách có quyền bình luận, chia sẻ,… các thông tin trong phạm vi nhất định, và quý khách phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những nội dung đó.

4. Liên kết đến các Website khác

Webstie của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các Website hoặc dịch vụ của bên thứ 3 không thuộc sở hữu hoặc quản lý bởi Thời trang Infino.

Chúng tôi không kiểm soát hay chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin, chính sách bảo mật,… hay bất kỳ thiệt hại nào khi quý khách truy cập vào Website hoặc dịch vụ của bên thứ 3 này.

5. Sửa đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều kiện & Điều khoản bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào chúng tôi sẽ thông báo trước 30 ngày.

6. Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi.